Historická svítidla - výroba a prodej

Výroba a prodej osvětlovací techniky

Zabýváme se výrobou luxusní historické a atypické osvětlovací techniky (lustrů, luceren, lamp, nástěnných svícnů, aplik a svícnů - benátských, tereziánských, holandských, košových atd). Nabízíme prodej restaurovaných originálních starožitných osvětlovacích těles a restaurování svítidel a kovových součástí historických objektů. Vlastníme licenci Ministerstva kultury ČR.

Restaurování svítidel

Nabízíme následující restaurátorské služby:

 • Provedení restaurátorského průzkumu ve spolupráci s defektoskopií ČSNMT při VUT v Brně a Katedrou mineralogie přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • Vypracování restaurátorského záměru
 • Vlastní restaurování
 • Vypracování restaurátorských zpráv včetně fotodokumentace
 • U elektrifikovaných svítidel revizní zpráva elektroinstalace

Od roku 1953 se firma se soustřeďuje na restaurování historických svítidel a kovových předmětů ze zámeckých interiérů. Další restaurátorskou odborností je restaurování starověkých šperků a ostatních kovových artefaktů z archeologických nálezů.

V roce 1990 jsme získali licence ministerstva kultury.

Z restaurátorských aktivit vybíráme:

 • Restaurování starověkých šperků a výroba jejich faksimilií (zejm. archeologické nálezy) pro Moravské muzeum v Brně, Národní muzeum v Praze, SAV Nitra, Akademii věd, Národní muzeum v Bratislavě, Západočeské muzeum Plzeň, a další.
 • 1967 Světová výstava Montreal (faksimilie šperků)
 • 1967 dar ministerstva kultury a ČSAV švédskému králi
 • 1971 výstava v Leningradě (faksimilie šperků) kolekce faksimilií
 • restaurátorské práce pro vídeňská muzea
 • dar pro papeže
 • dar pro anglickou královnu
 • 1977 výstava čs. kultury a umění v Mexiku
 • 1975-80 restaurování 20 kusů lustrů holandského typu ve SZ Lednici a mosazných interiérových zdobných částí (krbové mříže a náčiní, mosazné části teplovzdušného topení, atp.).
 • 2001-2002 restaurování 18 kusů lustrů z druhé prohlídkové trasy SZ Lednice.
 • 2000 restaurování souboru 8 kusů lustrů pro Ministerstvo k ČR (Nosticův palác v Praze)
 • 2002- 2003 restaurování 35 kusů svítidel, převážně lustrů a zhotovení 37 kusů replik luceren, nástěnných svícnů a lustrů pro zámek Fryštát- Karviná do jeho části Lotyhaus.
 • 1994 zhotovení 22 kusů replik lustrů (dle fotografie – původní se nedochovaly) pro Besední dům v Brně
 • 1953 - dnes restaurování svítidel a kovových interiérových předmětů pro hrady, zámky, kláštery a paláce v Lednici, v Boskovicích, v Bučovicích, v Buchlovicích, v Jaroměřicích, v Budišově, ve Slavkově, na Buchlově, v Náměšti, v Rájci Jestřebí, v Miloticích, veValticích, ve Vizovicích, v Telči, v Líšni, ve Vranově n.D., v Uherčicích, v Bezdružicích, v Kynžvartě, v Lešné, v Hluboké nad Vltavou, v Českém Krumlově, v Mikulově, v Nebílovech, v Kladrubech, v Plasích, v Horšovském Týnu, ve Velharticích, na Pernštejně, v Petrášově paláci v Olomouci, v Kuníně, ve Šternberku, na Bouzově, na Bítově, ve Fryštátu , v Raduni, v Hradci nad Moravicí, v Lukách nad Jihlavou a dalších. Dále též pro zahraniční zámky a kostely (Holandsko, Slovensko).

Ukázky prací:

Lustr - zlacené železo - křišťál z devatenáctého století pro Nosticův palác v Praze (stav před restaurováním) Lustr - zlacené železo - křišťál z devatenáctého století pro Nosticův palác v Praze (stav po restaurování)

Lustr - zlacené železo - křišťál z devatenáctého století pro Nosticův palác v Praze (stav před a po restaurování)

 
Empírový lustr s kovovou kostrou a skleněnými ověsky ze zámku v Kuníně (stav před restaurováním) Empírový lustr s kovovou kostrou a skleněnými ověsky ze zámku v Kuníně (stav po restaurování)

Empírový lustr s kovovou kostrou a skleněnými ověsky ze zámku v Kuníně (stav před a po restaurování)

 
Rokoková lucerna z železného stříhaného tepaného a barveného plechu (stav před restaurováním) Rokoková lucerna z železného stříhaného tepaného a barveného plechu (stav po restaurování)

Rokoková lucerna z železného stříhaného tepaného a barveného plechu (stav před a po restaurování)

 
Lustr tereziánský pro zámek v Dukovanech (stav před restaurováním) Lustr tereziánský pro zámek v Dukovanech (stav po restaurování)

Lustr tereziánský pro zámek v Dukovanech (stav před a po restaurování)

 

Restaurovaný benátský lustr pro zámek Lednice

Restaurovaný benátský lustr pro zámek Lednice

 
Restaurovaný tereziánský lustr pro zámek Mojmírovce SR

Restaurovaný tereziánský lustr pro zámek Mojmírovce SR

 
Restaurovaný tereziánský lustr ze zámku Kunín

Restaurovaný tereziánský lustr ze zámku Kunín

 
Restaurovaný secesní lustr ze zámku Kunín

Restaurovaný secesní lustr ze zámku Kunín

 
Restaurovaný empírový lustr ze zámku Kunín

Restaurovaný empírový lustr ze zámku Kunín

 
Restaurovaná petrolejová lampa pro zámek Luka nad Jihlavou

Restaurovaná petrolejová lampa pro zámek Luka nad Jihlavou

 
Restaurovaný barokní holandský lustr ze zámku Lednice

Restaurovaný barokní holandský lustr ze zámku Lednice

 
Restaurovaný lustr pro soukromý zámek

Restaurovaný lustr pro soukromý zámek